EU-csatlakozásunk országfordító esemény lesz hatásában. Gondoljunk rá és utódainkat is emlékeztessük — méltón, korunkra jellemzően.

Az már biztosan tudható, nem épült semmi olyan államiságunk millenniumára, ami jelképezhetné a mai (2000. ± 10 év) Magyarországot — 100 év múlva is, unokáink unokáinak és másoknak.

Lépjünk hát, hogy a millennium ALKALMÁBÓL legyen valami érdemi és maradandó az utánunk jövőknek és ami — korunknak megfelelően — EU-kapocs és tiszta, jó üzlet is!

Emlékeztető gyanánt: A Hősök tere 33 év múlva készült el, az akkori (honfoglalásinak tartott) millennium után, és ma — mi, az utódok, joggal — millenniumi emlékműként tartjuk számon és büszkélkedünk vele a turistáknak. Nekünk harmada idő vagy kevesebb elég az

UNIOHID

létrehozásához — részleges nemzeti konszenzus ("pragmatikus patriotizmus" és/vagy államférfiúi erények) esetén.