UNIOHID
társadalmi és gazdasági innováció

- Az első hallásra bizarrnak tűnő ötlet — "jövőképes"-eknek — sem nem bizarr, sem nem ötlet, hanem többszörösen végiggondolt gondolat: innováció és (alkalmasint nagy) üzlet.

- A száz évvel ezelőtti (a honfoglalási) millenniumra épültekkel büszkélkedünk ma is; az államiságunk millenniumára, tehát ma is kell valami maradandót, a mára, az ezredfordulóra jellemzőt építeni, ami majd 100 év múlva is látható. A jól megválasztott "eiffel-torony" nem csak turisztikai és üzleti szempontból, de társadalom-lélektanilag is fontos; a pártok feletti (de pártok által is támogatható) részleges nemzeti konszenzust, az egészséges öntudat ébrentartását is szolgálja.

- Az ezredfordulón megörökítésre méltó, a jövőt szolgáló, domináns jellemzők nálunk: az európai uniós gondolat, az ún. szociális piacgazdaság, a turizmus, a múltban és a jövőben is meglévő innovatív erő, a tudástársadalom. Ezeket is kell szimbolizálnia és szolgálnia az új, a mai millennium alkalmából épülő objektumnak.

- Az UNIOHID reális és/vagy virtuális változata nem közlekedési híd, hanem sétáló és üzleteket sorakoztató építmény a Duna felett, turisztikai látványosság, amely (az internet révén) az egész világból vonzza a látogatókat amellett, hogy reális és virtuális (internetes) üzletként működik, hatalmas nemzeti és üzleti (világ-) reklámerővel.

UNIOHID

A volt Kossuth híd pesti hídfőjétől a Batthyány térig vezető, felülnézetben hullámalakú, sétáló és rangos üzleteket sorakoztató építmény, az UNIOHID valamint fényjátékkal előállított tükörképe a Parlamentnél impozáns látványosság az államiságunk millenniuma alkalmából, ami több jelentéssel is felruházható (a hullámalak, a logisztikus görbe mint növekedési tendencia, ezer év stb).

A megépülésig csak virtuális változatban létező (az interneten "bejárható") üzlethíd olyan reklámerővel hat, hogy a megépítés költségeit előre kitermeli a leendő reális üzletek bérleti jogának 8...10 éves előre eladásával. A rangos és világreklámot jelentő üzletek bérlői lesznek — célszerűen — az EU-államok, a Duna-mentiek, világcégek és — természetesen — jellemző magyar vállalkozások.

A virtuális változat a reális objektum megépülte után is fennmarad — hatalmas reklámerővel vonzza a világ minden részéből az idelátogatni akarókat, az UNIOHID-at, Budapestet, Magyarországot élőben is látni kívánókat.

A Batthyány tér rendezésével ("UNIOHID"-szálloda, az UNIOHID-on lévő "kirakatüzletek"-nek megfelelő, nagyobb mennyiséget tartó raktáráruház stb), a Kossuth tér közlekedésének némi módosításával, ill. az UNIOHID és tükörképe reális és virtuális változatának megvalósításával méltót alkotunk.

Az UNIOHID nagy trouvaille és igazi hungaricum lesz, unokáink unokái és majdani turisták is látni fogják. Az UNIOHID-projekt pedig különös jelentőséggel bír az EU-csatlakozás valamint a — Várnegyeddel együtt át- és bejárható, az élő Dunával unikális — sétáló, "nagy Belváros" ügyében.

"ÜZLET — MÁSKÉP(PEN)"

Ha azt mondom: Párizs, azt mondod: Eiffel-torony; ha azt mondom: Eiffel-torony, azt mondod Párizs. (Valahogy így "működik az imázs".)