Az UNIOHID projektet a PRP 2000 Alapítvány gondozza. A Fővárosi Bíróság 8474. sorszám alatt vette nyilvántartásba az alapítványt.


MEGSZŰNT

Részletek az alapító okiratból


A leendő EU-csatlakozásunk és államiságunk millenniuma alkalmából ma kell maradandót - száz év múlva is láthatót - létrehozni (miként a Hősök tere a honfoglalási millennium alkalmából épült). A társadalom-lélektanilag is fontos - az ezredforduló Magyarországáról üzenet gyanánt is szolgáló - objektum (ami turisztikai látványosság lesz): az UNIOHID létesítése és hatása (unikális, sétáló Nagy-Belváros) legalább részleges nemzeti konszenzust kíván.

Az Alapítvány célja a környezetbe illeszkedő UNIOHID (reális és virtuális - interneten bárhol a világon "besétálható" - változat) megvalósításának előmozdítása.Az Alapítványnak feladata az alapítványi cél köztudatban tartása a nyomtatott és elektronikus sajtó, illetve az internet révén.

Az Alapítvány Kuratóriuma szorgalmazza az alapítványi célnak megfelelő - kormányzati és/vagy fővárosi önkormányzati - közalapítvány létrehozását.


A kuratórium:

BENKE ATTILA orvos, kórházigazgató - Zirc
DÉRI JÓZSEF mérnök, alapító - Bp.
FÜR LAJOS történész, professzor - Bp.
KÁRPÁTI ZSUZSANNA ügyvéd, irodatulajdonos - Bp.
MICHELBERGER PÁL mérnök, akadémikus - Bp.
PÁSZTOR BÉLA polgármester - Veresegyház
POZSGAY IMRE a kuratórium elnöke - Bp.
PUNGOR ERNŐ kémikus, akadémikus - Bp.
ZAHUMENSZKY JUDIT tanár, Scheiber S. Gimn.- Bp.


Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság csatlakozhat, ha az alapítvány céljával egyetért, azt támogatni kívánja pénz és/vagy egyéb eszközökkel és csatlakozását - a Kuratóriummal konzultálva - a Kuratórium Elnöke elfogadta. A csatlakozások növelhetik az Alapítvány vagyonát, de közvetlenül a működésre is fordíthatók Csatlakozó szándékának megfelelően.


Az Alapítvány számlaszáma (OTP Bank Belvárosi régió, 1051 Bp. Bajcsy-Zs. út 24.):

11786001 - 20153234

Az Alapítvány adószáma:

18105870-1-41