EU-csatlakozásunk
alkalmából —
kronológikusan.

  
Visszhang:

NÉPSZABADSÁG
2001. október 13. szombat


Budapest RÁDIÓ
GYÖNGYSOR:
Beszélgetés az UNIOHID-ról D.J.-vel
szerkesztő: Szabó Kati,
műsorvezető: Péter Gyöngyi
2001. október 17. 10:40

Most már biztosan tudható, nem épült semmi olyan államiságunk millenniumára, ami jelképezhetné a mai (2000. ± 10 év) Magyarországot — 100 év múlva is, unokáink unokáinak és másoknak.
Lépjünk hát, hogy a millennium ALKALMÁBÓL legyen valami érdemi és maradandó az utánunk jövőknek és ami — korunknak megfelelően — EU-kapocs és tiszta, jó üzlet is!
Emlékeztető gyanánt: A Hősök tere 33 év múlva készült el, az akkori (honfoglalásinak tartott) millennium után, és ma — mi, az utódok, joggal — millenniumi emlékműként tartjuk számon és büszkélkedünk vele a turistáknak.
Nekünk harmada idő vagy kevesebb elég az

UNIOHID

létrehozásához — részleges nemzeti konszenzus ("pragmatikus patriotizmus" és/vagy államférfiúi erények) esetén.

Részletek a '99. tavaszán írt "alapító levélből" (amelynek első példánya az egyik "közjogi méltóság" páncélszekrényében van letétben):

 UNIOHID
társadalmi és gazdasági innováció


- Az első hallásra bizarrnak tűnő ötlet — "jövőképes"-eknek — sem nem bizarr, sem nem ötlet, hanem többszörösen végiggondolt gondolat: innováció és (alkalmasint nagy) üzlet.

- A száz évvel ezelőtti (a honfoglalási) millenniumra épültekkel büszkélkedünk ma is; az államiságunk millenniumára, tehát ma is kell valami maradandót, a mára, az ezredfordulóra jellemzőt építeni, ami majd 100 év múlva is látható. A jól megválasztott "eiffel-torony" nem csak turisztikai és üzleti szempontból, de társadalom-lélektanilag is fontos; a pártok feletti (de pártok által is támogatható) részleges nemzeti konszenzust, az egészséges öntudat ébrentartását is szolgálja.

- Az ezredfordulón megörökítésre méltó, a jövőt szolgáló, domináns jellemzők nálunk: az európai uniós gondolat, az ún. szociális piacgazdaság, a turizmus, a múltban és a jövőben is meglévő innovatív erő, a tudástársadalom. Ezeket is kell szimbolizálnia és szolgálnia az új, a mai millennium alkalmából épülő objektumnak.

- Az UNIOHID reális és/vagy virtuális változata nem közlekedési híd, hanem sétáló és üzleteket sorakoztató építmény a Duna felett, turisztikai látványosság, amely (az internet révén) az egész világból vonzza a látogatókat amellett, hogy reális és virtuális (internetes) üzletként működik, hatalmas nemzeti és üzleti (világ-) reklámerővel.

UNIOHID

A volt Kossuth híd pesti hídfőjétől a Batthyány térig vezető, felülnézetben hullámalakú, sétáló és rangos üzleteket sorakoztató építmény, az UNIOHID valamint fényjátékkal előállított tükörképe a Parlamentnél impozáns látványosság az államiságunk millenniuma alkalmából, ami több jelentéssel is felruházható (a hullámalak, a logisztikus görbe mint növekedési tendencia, ezer év stb).

A megépülésig csak virtuális változatban létező (az interneten "bejárható") üzlethíd olyan reklámerővel hat, hogy a megépítés költségeit előre kitermeli a leendő reális üzletek bérleti jogának 8...10 éves előre eladásával. A rangos és világreklámot jelentő üzletek bérlői lesznek — célszerűen — az EU-államok, a Duna-mentiek, világcégek és — természetesen — jellemző magyar vállalkozások.

A virtuális változat a reális objektum megépülte után is fennmarad — hatalmas reklámerővel vonzza a világ minden részéből az idelátogatni akarókat, az UNIOHID-at, Budapestet, Magyarországot élőben is látni kívánókat.

A Batthyány tér rendezésével ("UNIOHID"-szálloda, az UNIOHID-on lévő "kirakatüzletek"-nek megfelelő, nagyobb mennyiséget tartó raktáráruház stb), a Kossuth tér közlekedésének némi módosításával, ill. az UNIOHID és tükörképe reális és virtuális változatának megvalósításával méltót alkotunk.

 

Az UNIOHID nagy trouvaille és igazi hungaricum lesz, unokáink unokái és majdani turisták is látni fogják. Az UNIOHID-projekt pedig különös jelentőséggel bír az EU-csatlakozás valamint a — Várnegyeddel együtt át- és bejárható, az élő Dunával unikális — "sétáló Nagy-Belváros" ügyében.

"ÜZLET — MÁSKÉP(PEN)"


Ha azt mondom: Párizs, azt mondod: Eiffel-torony; ha azt mondom: Eiffel-torony, azt mondod Párizs. (Valahogy így "működik az imázs".)


"Képes" folytatás készül (2001. aug. 20. a tüzijáték után fellőve a hálóra) — M A J D!


 • Ha már — ahogy mondják — "a sors így akarta", akkor két fontos mondat (kis) virtuális emléktábla gyanánt — a virtuális hídon.  "Óh, én nem így képzeltem el..."


  Az utolsó utáni SMS (aug. 28. hajnal):
  9000767#D#GreenGaialing@netscape.net A CSEPPSZIV, AZ AORTA-MÉRET S IGY A VÉRELLÁTÁS   M I N D E N T   MEGMAGYARÁZ ÉS ÉRTHETŐVÉ TESZ. A.


  www.dericlaudia.hu
  Hát, lépjünk és lássunk! (Az aug. 20. este ígért "képes" folytatás:)


 •        I.


  Így is láthatja az ember:
  Érdekes íve van a mai Dunának fővárosunk közepén. Szinte tökéletes (a fejlődéselméletben — méltán — favorit) logisztikus tendencia-görbét hordoz magában.


         II.


  A "szép hidak fővárosának" centrumában a hidak ritmusát érzékelve ("látva"):


    INNEN, BIZONY, HIÁNYZIK
  VALAMI!

  A "valami", ha "sétáló- és üzlet-híd", akkor a — turisztikailag — szigetszerű Belvárost és a szigetszerű Várnegyedet egységgé szervesíti (EsPé észrevette), ami viszont — az élő Dunával — unikális "sétáló Nagy-Belváros" lehetőségét adja a "jövőképes"-eknek — NEKÜNK.

  III.
  EU-csatlakozásunk és államiságunk millenniuma alkalmából hagyjunk valami maradandót (is) utódainknak és másoknak — adjunk valami szépet és jót a jövőnek és a jelennek! Békétlen világunkban megint egyszer legyen kapocs Kossuth és Batthyány között; építsünk HIDAT Kossuth és Batthyány (mármint a két tér) közé.
  (III+I.)
  Valahogy így — környezetbe símulóan.
  Nemzetközi pályázattal, s — remélhetően — magyar győztessel.
  (Olyan kis latinos legyen — mondta BeKa.)
  Este még szebb (lesz).
  Főleg a fényjátékkal előállított tükörképpel, ami egy szabályos növekedési görbe. (Magyarország sorsa, fejlődési tendenciája "elmesélhető" vele, 1000-2000-ig, és a jövőbeni fejlődés is "jósolható" — a Duna két partját összekötő időtengellyel.)


  Pazar látvány lesz

  EU-csatlakozásunk
  és államiságunk millenniuma alkalmából — az utódoknak és másoknak,
  és az interneten is "besétálható" az UNIOHID
  (Kanadától Japánig, Skandináviától Ausztráliáig),
  és (bármily hihetetlen ma, nálunk)
  tiszta, jó üzlet, mondhatni

  ÜZLET — MÁSKÉP(PEN)

  és mondhatni: igazi országimázs lehetősége. "Ha azt mondom..."


  Üzenet:    Álságos korunkban "csak" (a lehetséges) részleges nemzeti konszenzus és/vagy államférfiúi erények és igazi partnerek kellenek az UNIOHID-hoz (is) — tenni akaró és tenni tudó patriotizmus (PRP), s ehhez MINDANNYIUNKNAK joga van.
  ITT A LEHETŐSÉG.
  SAPIENTI SAT.


  2001. augusztus vége (volt a terv...)
  november (lett belőle)

  Déri József  Az UNIOHID projektet a PRP 2000 Alapítvány gondozza. A Fővárosi Bíróság 8474. sorszám alatt vette nyilvántartásba az alapítványt.  MEGSZŰNT

  Részletek az alapító okiratból


  A leendő EU-csatlakozásunk és államiságunk millenniuma alkalmából ma kell maradandót - száz év múlva is láthatót - létrehozni (miként a Hősök tere a honfoglalási millennium alkalmából épült). A társadalom-lélektanilag is fontos - az ezredforduló Magyarországáról üzenet gyanánt is szolgáló - objektum (ami turisztikai látványosság lesz): az UNIOHID létesítése és hatása (unikális, sétáló Nagy-Belváros) legalább részleges nemzeti konszenzust kíván.

  Az Alapítvány célja a környezetbe illeszkedő UNIOHID (reális és virtuális - interneten bárhol a világon "besétálható" - változat) megvalósításának előmozdítása.Az Alapítványnak feladata az alapítványi cél köztudatban tartása a nyomtatott és elektronikus sajtó, illetve az internet révén.

  Az Alapítvány Kuratóriuma szorgalmazza az alapítványi célnak megfelelő - kormányzati és/vagy fővárosi önkormányzati - közalapítvány létrehozását.


  A kuratórium:

  BENKE ATTILA orvos, kórházigazgató - Zirc
  DÉRI JÓZSEF mérnök, alapító - Bp.
  FÜR LAJOS történész, professzor - Bp.
  KÁRPÁTI ZSUZSANNA ügyvéd, irodatulajdonos - Bp.
  MICHELBERGER PÁL mérnök, akadémikus - Bp.
  PÁSZTOR BÉLA polgármester - Veresegyház
  POZSGAY IMRE a kuratórium elnöke - Bp.
  PUNGOR ERNŐ kémikus, akadémikus - Bp.
  ZAHUMENSZKY JUDIT tanár, Scheiber S. Gimn.- Bp.


  Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság csatlakozhat, ha az alapítvány céljával egyetért, azt támogatni kívánja pénz és/vagy egyéb eszközökkel és csatlakozását - a Kuratóriummal konzultálva - a Kuratórium Elnöke elfogadta. A csatlakozások növelhetik az Alapítvány vagyonát, de közvetlenül a működésre is fordíthatók Csatlakozó szándékának megfelelően.

  Az Alapítvány számlaszáma (OTP Bank Belvárosi régió, 1051 Bp. Bajcsy-Zs. út 24.):

  11786001 - 20153234

  Az Alapítvány adószáma:

  18105870-1-41  info: deri@uniohid.hu
  (06-20) 438-42-96
   
  InT: gabo


  e-PR

  web-hely
  háttér-kép
  fórum


  Car-PR


  Tasak-PR

   

  PR-sapka  MÁRKA  Közvetlen kapcsolat


  DÉRI JÓZSEF

  e-mail: deri@uniohid.hu

  tel: (06-20) 438-42-96   

  A honlap dokumentálás céljából készült anno, amolyan internetes publikáció gyanánt.


   

  Még néhány dokumentum ide kívánkozik (a dátum segít az eligazodásban):


   


  Az  UNIOHID  1999.09.29-től  védjegyoltalmat kapott.

   


  UNIOHID  a  MTESZ-MTA TTB ankéton 1999. november 23-án – bő egy évvel az első stroke után.

  Az eredeti – teljes, VHS – felvétel a DeGa Studió jóvoltából.

   


  Az  UNIOHID  2001.06.06-tól  domain név:  www.uniohid.hu.

   


  Visszhangból: NÉPSZABADSÁG, 2001. október 13.

   


  2003. januári e-mail,
  amit – vélelmezhetően – nem a címzett olvashatott.

   


  Kiemelt hsz-ek az eu-Fórumon:

  UNIOHID fórumindító: (1)
  Hsz a pontonhíd-ügyben: (56)
  Hsz a "buherált monstrum"-ügyben: (304)
  Hsz-ek MÉDIAUNIÓ-ügyben: (571) – (577)
  Az UNIOHID – a korzóhíd – forrásvidéke: